Integritet

I enlighet med LOPD 15/1999 och LSSI-CE 34/2002 informerar vi den berörda personen om att informationen om personlig karaktär som frivilligt ges, inklusive e-postadressen, kommer att införlivas i en automatisk filegenskap och ansvar för EDEN-EGENSKAPER Efter att ha skickat information tillåter man uttryckligen användningen av samma data för att realisera periodisk kommunikation, inklusive de som inser rutt e-post, vilka EDEN-EGENSKAPER kommer att utföra. EDEN PROPERTIES informerar om rätten till tillgång, rättelse, opposition och upphävande av denna information genom en skrivelse riktad till info@promocioneseden.com Skydd av information, EDEN EGENSKAPER.