Juridisk rådgivning

EDEN EGENSKAPER

Enligt lagen 34/2002 av den 11 juli om informationstjänster och elektronisk handel med information (LSSI-CE) informerar vi alla kunder och användare av webbplatsen med hjälp av denna lagliga anmärkning att innehavaren av denna webbplats är EDEN PROPERTIES (e-post: info@promocioneseden.com) med affärsadressen till: EDEN PROPERTIES.

KONFIDENSIELLITET OCH DATABESKYTTELSE

Enligt lagen 15/99 (Ley Organica) om skydd av personuppgifter informerar vi härmed om att uppgifter som ges till oss kommer att sparas i en databas, vars innehavare är EDEN PROPERTIES och vars enda syfte är att agera i ditt intresse och enligt din förfrågan. Under inga omständigheter kommer dessa data att ges till tredje part för andra ändamål. Detta är i enlighet med lagen om dataskydd av LORTAD (ley organica 15/1999, 13 december)

RÄTTEN FÖR UPPSTÄLLNING AV KORREKTION OCH AKTUALISERING AV DATA

Enligt tekniken. 5 i den organiska lagen 15/99 om skydd av personuppgifter informerar vi den person vars information begärs i detta dokument om förekomsten av en databasegenskap för EDEN-EGENSKAPER, där personuppgifterna kommer att sparas. Genom att sända dina data till våra formulär och dokument förstår du och tillåter uttryckligen meddelandet av denna information till EDEN PROPERTIES samt de tredje parter som arbetar för oss på dina vägnar. Rätten till tillgång, rättelse, upphävande och motstånd kommer att kunna utföras genom att skicka EDEN PROPERTIES (info@promocioneseden.com) ett e-mail till den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, baserat på gällande lagstiftning ".

DISCLAIMER

Materialet som ingår i allt vårt marknadsföringsmaterial har endast förberetts för informationsändamål. Informationen i detta dokument kan inte åberopas som grund för något kontrakt eller åtagande.

Informationen ska inte tolkas som ett erbjudande, inbjudan eller uppmaning att investera och yttranden uttryckta kan ändras utan föregående meddelande.

Ingen personlig rekommendation görs till dig och det förflutna är inte nödvändigtvis en vägledning för framtiden.

EDEN PROPERTIES fungerar som introducerare och vi rekommenderar att en advokat använder sig av rådgivning om eventuella skriftliga avtalsavtal.

Det är också din advokat ansvar att kontrollera eventuella avtalshandlingar och bankgaranti som tillskrivs din egendom.

Det är vårt ansvar att utföra en inspektion av den nämnda egendomen, men det gör oss inte på något sätt ansvarig eller avtalsförpliktad.